ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม "ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ใส่ใจ รู้ขับขี่ รู้วินัย รู้รักษากฎจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน"
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่-หรเทพ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรม "ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ใส่ใจ รู้ขับขี่ รู้วินัย รู้รักษากฎจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน" สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลโคกใหญ่-หรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,13:28   อ่าน 455 ครั้ง