ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:00   อ่าน 419 ครั้ง